Erland Sommarskog SQL-Konsult AB

I slutet av 2007 slutade jag min anställning och övergick till egen verksamhet. Erland Sommarskog SQL-Konsult AB är ett rent enmansbolag. Här följer en allmän presentation. Se nedan för mitt CV.

Min affärsidé är att tillhanda expertkonsulttjänster kring SQL Server. Det kan innebära att jag ingår i en projektgrupp hos kund, men jag hoppas på att många av mina uppdrag ska handla om mentorskap. I stället för att själv implementera lösningar, vill jag dela med mig av min kunskap och hjälpa kunder hur de ska realisera sina idéer: ge tips och råd om design, granska lösningar och vara bollplank i allmänhet. Jag rycker gärna in för att hjälpa till att ringa in och lösa akuta prestandaproblem – min erfarenhet är att det i de allra flesta fall handlar om skapa index och förbättra SQL-koden.

SQL Server är en mycket bred produkt, och jag skulle ljuga väldigt mycket om jag sa att jag kan allt. Min expertis är koncentrerad till Database Engine och verktygen. Mitt fokus i hela min yrkeskarriär har varit inom systemutveckling. Här är några områden jag känner mig mycket väl förtrogen med:

Jag har aldrig sysslat med direkt DBA-arbete, men jag har ändå sörplat i mig en hel del kunskap på området genom mitt arbete, och inte minst mina MVP-kollegor, och är definitivt intresserad av sådana uppdrag. Däremot vad gäller BI och sånt – där är jag helt rudis.

Jag blev utsedd till MVP på SQL Server av Microsoft i april 2001. Förutom att detta är kvitto på min egen expertis, innebär det också att jag har tillgång till ett forum där andra SQL-MVP:er deltar, liksom SQL Server-utvecklare på Microsoft. Det gör att om jag stöter på problem som jag inte kan lösa själv, har jag möjlighet till att få råd och tips den vägen.

Bortom SQL Server: Mitt bästa språk utanför SQL Server är Perl. På sistone har jag börjat lära mig PowerShell och Python. Jag kan skriva C# och C++ och lite andra språk så där vänsterhandsmässigt. I och med att jag har en solid erfarenhet av systemutveckling inte bara med SQL Server kan jag bidra i diskussioner om systemlösningar i det stora hela.

Geografi: Jag bor i Stockholm, så jag förväntar mig att ha mina flesta kunder här. Men jag är inte grätten, utan diskuterar gärna uppdrag annorstädes, både i och utanför Sverige.

Tillgänglighet: Nackdelen med att ha en enmansfirma är att det är inte långt mellan att ha för mycket att göra, och för lite att göra. Jag är jobbar för närvarande med med en kund på c:a 80 %. I mån av tid kan jag finnas tillgänglig för mindre engagemang som bollplanksdiskussioner och prestandaförbättring. Förutom att arbeta, så ägnar jag en del av min tid åt att vara aktiv i SQL-familjen genom att prata på konferenser osv, och en del vardagar går bort för att jag är på väg till en SQL Saturday. Men hör gärna av dig om du vill utnyttja min kunskap!

Kontakt m m

Postadress:
Erland Sommarskog SQL Konsult AB
Rörstrandsgatan 44, 1101
113 40 STOCKHOLM

Telefon: 073-650 4711

E-post: esquel@sommarskog.se.

Företaget innehar F-skattsedel. Vänligen kontakta mig för org.nr och dyl.


CV – ERLAND SOMMARSKOG

Examen: Civilingenjör Elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola, 1985

Anställningar i sammanfattning

Enea Data AB: Maj 1985 – december 1995.

Abaris AB/Tieto: Januari 1996 – december 2007. (Tieto förvärvade Abaris i början av 2007.)

Erland Sommarskog SQL Konsult AB: Januari 2008 –

Övrigt

Utnämnd till MVP på SQL Server av Microsoft i april 2001, och jag har sedan dess bibehållit denna utmärkelse. (Den förnyas årligen, men bara om man gjort sig förtjänt av det).

www.sommarskog.se har jag ett publicerat ett antal längre artiklar om SQL Server som jag och många andra refererar till i våra svar på frågor om SQL Server i olika diskussionsforum, framför allt då Micorosofts väbbforum. Jag talar också på SQL konferenser av olika slag, se min presentationssida för en lista.

På min väbbplats, hittar man också fri programvara som jag utvecklat: AbaPerls (se nedan), Win32::SqlServer (API till SQL Server för Perl) och beta_lockinfo (en stored procedure för att visa låsningar och aktivitet i SQL Server).

Styrkor

De språk jag använder mest är T‑SQL och Perl. Men det händer också att jag arbetar i C#, VB .Net, VB6 och C++. Jag kanske inte kan alla dessa flytande – men jag är bra på att läsa manualer!

Arbetsuppgifter inom den egna rörelsen

Tieto hade svårt att klara sig utan mig, och det var min huvudsakliga kund fram till 2017. 2018 delade jag min tid mellan Peab och Tieto och från 2019 är Peab min huvudsakliga kund, och Tieto är nu en ganska liten del.

Jag har även haft mindre uppdrag hos andra kunder som innefattat rådgivning och prestandanalys/förbättringar. Dessa uppdrag har varit från några timmar till insatser motsvarande en dryg veckas tid.

Arbetsuppgifter på PEAB

Peab har jag variit med och utvecklat ett system som hänger på deras ekonomisystem, och som används av regionschefer, arbetschefter, projektledare m m som ekonomisystem för de projekt som de arbetar med. Jag skriver lagrade procedurer och SQL-skript, och jag pratar en hel del med verksamhetsfolk för vidareutveckla systemet. Får vi prestandaproblem, så är det jag som tacklar dem. De SP:ar som finns i systemet är ganska avancerade för att hantera Peabs affärsregler.

Arbetsuppgifter på Abaris/Tieto

Abaris utvecklade ett system, AbaSec, för administration av värdepappershandel och portföljförvaltning. AbaSec är den ledande produkten på det området i Norden. I och med Tietos förvärv av Abaris så blev AbaSec en framträdande komponent i deras produktportfölj för kapitalmarknaden.

AbaSec är utvecklat med SQL Server som bas. Nyare klientdelar är skrivna i C# och äldre i VB6. Gateways för extern kommunikation är skrivna i C++.

Mina uppgifter på Abaris som anställd:

I och med att jag blev konsult var jag inte lika mycket involverad i den dagliga verksamheten, utan hjorde punktinsatser inom svåra områden. En sammanfattning:

Arbetsuppgifter på Enea

Enea är ett konsultföretag, och det innebar i att jag kunde byta jobb då och då, utan att för den skull byta arbetsgivare. Plus att Enea var en väldigt fostrande miljö för att lära sig systemutveckling. Mina uppdrag var både ute hos kund, och i Eneas egna lokaler. Här är en lista över mina uppdrag:

1985 Kompletterade systemstartsfunktioner i ett realtidssystem, programmernig och test. Målmiljö: Motorola 68000 Utv.miljö: VAX/VMS. Språk: Pascal.
1985-1987 Utveckling av en generell grafikmodul för radarsystem. Design, programmering och test. Målmiljö: AMD2901, Utv.miljö VAX/VMS. Språk: Pascal.
1988-1990 Back-officesystem för värdepappershandel. (Nej, inte på Abaris. men de som jag arbetade med skulle senare starta Abaris.) Programmering, design och utveckling av generella rutiner och CM-verktyg. Miljö: VAX/VMS, DEC/Rdb, Pascal, Cobol och diverse Digital-verktyg.
1991 Verktyg för konfigurationshanternig för ett militärt fartygssystem. Miljö: VAX/VMS, DEC/Rdb, Ada och Cobol.
1991-1992 Utveckling internt på Enea av ett registreringssystem för patologilabb och ett kallelsesystem för gynekologiska hälsokontroller. Jag var ansvarig för test, och var delprojektledare för test, CM och installation. Miljö: Unix, Sybase, APT, shell-skript,  Perl och C.
1992-1993 Utveckling av CM-verktyg för bruk både inom och utanför Enea. Unix, Perl and RCS.
1993-1995 Fortsatt support och vidareutveckling av de två medicinska systemen, särskilt då kallelsesystemet. Funktionsspecifikationer, databasdesign, programmering, test, installation, systemadministration. Miljö som ovan.
1994-1995 System för en lastbilsdatabas på CD. Min del var att implementera kommunikation till externa system. Miljö: Win3.1, C++, TCP/IP, Unix, C.

Tillbaka till min hemsida.